PTT Dağıtıcı Alımı Şartlarını Değiştirdi

PTT'de çalışmak isteyenler bu habere dikkat! PTT Personel Alımlarını En Fazla Yaptığı Unvan Olan Sözleşmeli Dağıtıcı Alımı Şartlarında Önemli Bir Değişiklik Yaptı İleride Yayınlanacak İlanlara Başvuracaklar Dikkat. İşte merak edilen tüm detaylar...

03.11.2015 - 10:04
03.11.2015 - 10:04
PTT Dağıtıcı Alımı Şartlarını Değiştirdi

PTT Her yıl önemli ölçüde sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. KPSS en az 50 puan şartı olan Dağıtıcı unvanı ise en çok alım yapılan ve başvuruların en yoğun geldiği bölüm olarak dikkat çekmektedir.

Dağıtıcı ünvanı ile ilgili PTT ‘nin açıklaması şöyle: Şirketimizin personel alımlarında Dağıtıcı pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda “ En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak”  şartı yanında 01/01/2016 tarihinden itibaren “A2 sürücü belgesine sahip olmak ” şartı da aranacaktır şeklinde duyuru yayınladı.

PTT Dağıtıcı alımı için özel başvuru şartları 2016 yılından itibaren şöyle olacaktır: En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Görev aktif olarak araç (Panel Van tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan; en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. A2 sürücü belgesine sahip olmak. KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.

PTT Personel alımı genel şartları ise şöyle: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak. Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

HABER YORUMLARI