2017-04-07 15:16:56

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurusu başlıyor. Güverte ve Makine branşlarında yapılacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı ortak güdümünde yer alan kurumda görev yapmak istey...

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurusu araştırma ilgili kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Güverte ve Makine alanlarında yapılacak olan alımlar için başvurular 10 Nisan tarihinde başlayacak. Peki, Sahil güvenlik Komutanlığı astsubay başvurusu nasıl yapılacak? İşte, güvenlik alanında çalışmak isteyen vatandaşların araştırdığı Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı başvurusu ve detayları

BAŞVURU KRİTERİ NE OLACAK?

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki DURUM’lardan herhangi birini tam olarak karşılamak, 
(3) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 70 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (56 puan) almış olmak, 
(4) 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), 
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.). 
(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
(6) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak (Yalnızca Güverte ve Makine Branşları bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu da ilgili sağlık kuruluşundan alacaktır), 
(7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcımadde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 
(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararverilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı  suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 
(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, 
(10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 
(11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 
(12) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak, 
(13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 
(14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak, 
(15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir. 

a. Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.
d. Başvurular; 10 Nisan 2017 günü saat 11:00’da başlayıp, 24 Nisan 2017 günü saat 11:00’da sona erecektir. 
e. Adaylar ön başvurusunu internet üzerinden ücretsiz yapacak, ancak ön başvurusu kabuledilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;
(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekildeyatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.), Haber Kaynağı : Hurriyet

Günün Videosu
Yorumlar
GÜNCEL
Her sabah çay içerseniz ne olur?

Her sabah çay içerseniz ne olur?

A101 AĞUSTOS KATALOĞU AÇIKLANDI

A101 AĞUSTOS KATALOĞU AÇIKLANDI

UĞUR ASLAN EŞİNİ NEDEN GİZLİYOR

UĞUR ASLAN EŞİNİ NEDEN GİZLİYOR

Hükümetten Bayram Müjdesi. 500 TL Verilecek

Hükümetten Bayram Müjdesi. 500 TL Verilecek

Cep Telefonuyla Sakın Tuvalete Girmeyin

Cep Telefonuyla Sakın Tuvalete Girmeyin

Memur ve emekliye 7 müjde yolda

Memur ve emekliye 7 müjde yolda