2017-04-04 15:51:21

Adalet Bakanlığı Alımını Bekleyenler Bu Habere Dikkat!

Adalet Bakanlığı 2017'de katip, hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı alımını bekleyenlerin hangi şartları karşılamaları gerekiyor? Zabıt katipliği için başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı Alımını Bekleyenler Bu Habere Dikkat!

Adalet Bakanlığı 2017'de katip, hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı alımını bekleyenlerin hangi şartları karşılamaları gerekiyor? Zabıt katipliği için başvuru şartları neler? 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
*Türk vatandaşı olmak,
*Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
*Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
*Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak, *Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
*En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
*Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

 Günün Videosu
Yorumlar
GÜNCEL
Her sabah çay içerseniz ne olur?

Her sabah çay içerseniz ne olur?

A101 AĞUSTOS KATALOĞU AÇIKLANDI

A101 AĞUSTOS KATALOĞU AÇIKLANDI

UĞUR ASLAN EŞİNİ NEDEN GİZLİYOR

UĞUR ASLAN EŞİNİ NEDEN GİZLİYOR

Hükümetten Bayram Müjdesi. 500 TL Verilecek

Hükümetten Bayram Müjdesi. 500 TL Verilecek

Cep Telefonuyla Sakın Tuvalete Girmeyin

Cep Telefonuyla Sakın Tuvalete Girmeyin

Memur ve emekliye 7 müjde yolda

Memur ve emekliye 7 müjde yolda